Er zijn ook diverse speciale diensten.

-    Feestdagen: natuurlijk gaan we ook niet voorbij aan de christelijke feestdagen. Met Kerst, rond Pasen, op Hemelvaart en Pinksteren zijn er bijzondere kerkdiensten. Op onze website staan ze op tijd aangekondigd.

-    Doopdiensten: in de kerk worden kinderen gedoopt. We dragen hiermee het kind op aan God en vragen Zijn leiding over het leven. Het is ook mogelijk om als volwassene gedoopt te worden, wanneer je nog niet gedoopt bent en dit wel graag zou willen.

-    Belijdenisdiensten: 1 of meerdere keren per jaar is er een speciale dienst waarin mensen die dat willen belijdenis van hun geloof kunnen doen, waarin zij voor de gemeente aangeven in God te geloven en voor Hem te willen leven.

-    Bruiloftsdiensten.