We zijn een kerk voor moderne, 21e eeuwse mensen. Maar we delen hetzelfde geloof met tientallen generaties voor ons. Dit is het geloof in God die door de schepping van de wereld liet zien 'alles uit niets' te kunnen maken. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dankzij Hem mogen wij Hem ook als onze Vader kennen. Ook geloven we in de Heilige Geest, die altijd bij ons is.

De Bijbel zien wij als het Woord van God en we leren God kennen door uit de Bijbel te lezen. De Bijbel is een richtlijn voor ons leven. 

Dat we een gemeente van God zijn, zien we als een voorrecht. Het is ons genoegen een gastvrije gemeente te zijn. Door kerkdiensten en Bijbelstudiekringen onderhouden wij contact met elkaar. Iedereen is welkom, je mag komen zoals je bent.