We zijn een kleine, gastvrije christelijke gemeente in het Hart van Brabant. Iedere zondag komen we samen in het kerkgebouw aan de Diederikdreef 14. De kerk bestaat uit ongeveer 220 leden. Onze gemeente telt veel gezinnen met kleine kinderen, een kleine groep jeugd, (internationale) studenten en ook senioren. Hiernaast hebben we ook gastleden en zijn er mensen die een keer, of geregeld, de kerkdiensten bezoeken. De kerk is gereformeerd vrijgemaakt, maar een groot deel van onze leden heeft een andere achtergrond: zo zijn er mensen die uit een evangelische, protestantse of katholieke gemeente komen of zelfs niet gelovig waren. Kortom, iedereen is welkom in onze kerk!