Over ons

kerk.jpg

Wie we zijn

Wij zijn een kleine, gastvrij gemeente. Wij staan open voor iedereen die op zoek is naar God, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, ontwikkeling, seksuele geaardheid.

De Ontmoetingskerk maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). We zijn sinds onze oprichting in 1962 met deze kerken verbonden, maar houden altijd rekening met onze eigen omstandigheden.

met_open_armen_xs.jpg

Missie

Als Ontmoetingskerk Tilburg kennen we God als een genadige en gastvrije Vader. Centraal in onze overtuiging staat onze Heer en Redder Jezus Christus. Wij geloven dat we van zijn liefde leven en dat Hij ons aan elkaar verbindt door zijn Geest. Wij geloven dat niemand van zichzelf hoeft te denken dat hij of zij niet goed genoeg is om bij God en zijn kerk te mogen horen. God is een vader met open armen. 

hands-making-equipment_1150-99.jpg

Visie

Wij geloven dat God door mensen werkt. Daarom zullen we onderlinge contacten bevorderen. Wij beseffen dat wij elkaar nodig hebben om het evangelie te delen, te leven en uit te dragen. Wij richten ons niet speciaal op de wijk waarin ons kerkgebouw staat. Wij richten ons op de stad Tilburg en omliggende dorpen.

Elso Venema
Elso VenemaPredikant
Mijn naam is Elso Venema (geb. 1962). Sinds januari 2007 ben ik voorganger van de Ontmoetingskerk Tilburg. Ik ben getrouwd met Gerry Haveman, en we hebben drie zonen: Liberio, Toni en Filipe.

Iedereen hoort erbij

Ik heb het voorrecht om te mogen dienen in deze mooie gemeente. Er zijn veel en verschillende mensen, met allerlei talenten en zwakheden. Ik zie dat we elkaar aanvullen en meehelpen en dat iedereen z’n eigen plek inneemt. Ik waardeer dat er een stabiele, prettige en informele sfeer is.

Jezus staat centraal

Hoe langer ik meeloop, hoe meer ik gefascineerd raak door het evangelie. Ik vind het ongelofelijk mooi om Jezus beter te leren kennen. Het mooiste vind ik dat er vergeving is en dat God, door zijn Geest, ook mij tot een nieuw mens maakt.

Christen zijn: midden in de maatschappij

Voor mij is de belangrijkste manier om iets voor de samenleving te betekenen christen zijn op je eigen plek.
© 2020 Ontmoetingskerk Tilburg